VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží prostřednictvím internetového obchodu 2dreamers.cz.
Všeobecná ustanovení
1. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné v celém rozsahu a tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a upravují práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy.
2. Kupující učiněním objednávky akceptuje a bez jakýchkoliv výhrad přijímá tyto všeobecné obchodní podmínky a zavazuje se jimi řídit.
Objednávka
1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých údajů a náležitostí. Kupující je povinen uvést je správně, úplně a pravdivě.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
Kupní smlouva
1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy prodávající vyexpeduje kupujícímu objednané zboží.
2. Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce, a to v takovém množství a jakosti, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu 2dreamers.cz, a které se se svým provedením shoduje se zobrazeným zbožím. Drobné změny, např. barev, rozměrů a vzhledu, jsou možné, může k tomu dojít digitalizací.
3. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu prodávat pouze zboží, které splňuje obecné závazné právní předpisy platné v ČR a EU.
4. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
5. Prodávající se zavazuje kupujícímu, že v balíku k objednanému zboží obdrží doklad o nákupu - fakturu (popř. paragon), který slouží zároveň jako kupní smlouva.
6. Dále se prodávající zavazuje, že bude informovat kupujícího o stavu jeho objednávky, přijetí a její expedici, a to e-mailem (pokud bude kupujícím při objednávce uveden).
7. Prodávající se zavazuje, že bude dodržovat stanovené dodací lhůty (viz bod č. 2, Dodací lhůta a podmínky) a pokud nebude možné je spnit, bude o tomto kupujícího včas informovat.
Cena zboží a platební podmínky
1. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě 2dreamers.cz jsou platné v okamžiku objednání.
2. Při vyplnění objednávky, zejména před jejím závazným potvrzením, je kupující srozuměn s celkovou cenou zboží své objednávky.
3. Faktura vystavená na základě objednávky je současně kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím.
4. Kupující je povinen odebrat zboží které si objednal, a to včas a bez zbytečných odkladů a zaplatit celkovou cenu za zboží.
5. Nebude-li u objednávky s platbou převodem na účet požadovaná částka uhrazena do 30 dní ode dne objednání zboží, bude tato automaticky stornována.
6. Požaduje-li objednatel sloučit několik po sobě jdoucích objednávek do jedné, požadujeme platbu převodem za celou tuto sloučenou objednávku. Nebude-li tato platba připsána na náš účet do 30 dnů ode dne vystavení objednávky, bude celá objednávka stornována a zboží bude uvolněno k dalšímu prodeji. 
Dodací lhůta a podmínky
1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky.
2. Prodávající se zavazuje předat zboží dopravci v co nejkratším možném termínu, nejdéle však do 7 dnů od uvolnění zboží do prodeje. Termín naskladnění novinek bude dostatečně včas avizován na titulní stránce našeho webu v sekci Aktuality (News).
3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu jím objednané zboží do místa dodání prostřednictvím České pošty, s. p. a to formou balíku.
4. Zboží je kupujícímu zasláno na dobírku anebo je možná platba předem (číslo účtu naleznete v sekci "Jak nakupovat")
Náklady na dopravu, balné
1. Výše ceny pro jednotlivé způsoby placení a doručení jsou uvedeny a zákazníkem vybrány při dokončování objednávky.
Ochrana osobních údajů
1. Při nakládání z osobními údaji je prodávající povinen se řídit zákonem č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů.
2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné, že budou použity pouze a jen pro inetrní potřebu, a nebudou zveřejňovány ani poskytovány třetím osobám, či jinak zneužity.
3. Využíváním služeb internetového obchodu 2dreamers.cz , vyplněním registračního formuláře (pokud bude uveden) a závazné objednávky, dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování jeho osobních údajů, a údajů o jeho nákupech.
4. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.
Reklamace a vrácení zboží
1. Reklama a vrácení zboží se řídí reklamačním řádem 2dreamers.cz, který tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek
Elektronická evidence tržeb
1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Závěrečná ustanovení
1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat všeobecné obchodní podmínky. Každá změna či doplnění všeobecných podmínek vstupuje v platnost dnem jejich zveřejnění. Dnem nabytí platnosti nového aktuálního znění všeobecných obchodních podmínek pozbývají platnosti a účinnosti dosavadní všeobecné obchodní podmínky.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 01.03.2015